How To a Create Website

 

 

 

 

Deze website is voor het laatst bijgewerkt op 03 december 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene doelstellingen van de BAAM:

 

 • - Het behartigen van de belangen van de bij de BAAM aangesloten amateur-muziekverenigingen.
 • - Het behartigen van de belangen van de bij de BAAM aangesloten amateur-majoretten- en -twirlgroepen.
 • - Het bevorderen van de amateur-muziek in groepsverband.

Wat doet de BAAM voor haar leden?

 

- In contact treden met de gemeente omtrent de subsidies en het verkrijgen daarvan.

- De BAAM praat met de gemeente over zaken zoals:

 • huisvesting
 • muziekopleiding
 • amateur-muziekbeleid
 • subsidies
 • presentaties van de leden
En verder...

 

 • Het organiseren van BAAM-festivals en BAAM-proms.
 • Contacten aangaan en onderhouden van belangenpartijen.
 • Vergaderingen bijwonen van de KNFM.
 • Indien u op zoek bent naar een muziekvereniging kijkt u onder "Ledenlijst".
 • Bent u muzikant en zoekt u een geschikte muziekvereniging kijk dan, behalve onder ledenlijst ook eens bij de "Muzikantenbank".

Hoe kan een muziekvereniging of majorettenkorps zich aansluiten bij de BAAM?

 

Lid van de BAAM kunnen worden alle in de gemeente Amsterdam gevestigde en volledig rechtsbevoegde verenigingen en stichtingen welke zich bezighouden met de uitoefening van amateur-muziek of majorette/twirling.

Men dient ingeschreven te zijn bij de KvK en over een zelfstandig bestuur te beschikken.

Indien u lid van de BAAM wenst te worden kunt u contact opnemen met de secretaris.